Câu chuyện về Bambi lớn lên trong sự chăm sóc của cha mình, Hoàng tử vĩ đại của khu rừng.