Cuộc chạm trán giữa Yosakurari Hirahara - một người luôn tích cực và Rinatsu Hanari - một người vụng về, sẽ khiến bản thân họ và thế giới thay đổi như thế nào?