Nhóm PAL trở lại Học viện cưỡi ngựa Palomino. Học kỳ mới nơi đây mang lại những bí ẩn lớn, tình bạn mới mẻ và cơ hội cứu ngôi trường!