Một bộ phim ngắn hoạt hình có tính năng nhân vật từ "Luca".