Một nhà khoa học địa phương thường được coi là một thất bại cho đến khi anh ta phát minh ra một cỗ máy có thể làm cho thực phẩm rơi xuống từ bầu trời. Nhưng ít anh ấy biết, rằng mọi thứ sắp diễn ra cho điều tồi tệ nhất.