Tiếp tục cuộc hành trình của các nàng công chúa bán yêu với sự xuất hiện của một nàng công chúa mới.