Sau khi thắng giải dành cho các trường trung học, chỉ Onoda Sakamichi và các đồng đội còn lại đối mặt với cuộc chiến bảo vệ danh hiệu của mình.