Thỏa thuận đình chiến giữa "Công ty Thám tử Vũ trang" và "Port Mafia" được ký kết trong trận chiến với "Liên minh (Guild)"  cũng đang được duy trì. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện đời thường bên lề. Tuy nhiên, có nhiều tin đồn xuất hiện. Điều gì sẽ xảy ra với thành phố Yokohama trong tương lai?