Dị nhân

X-Men: Evolution (2000)

Nội dung phim

Teenagers Cyclops, Jean Grey, Rogue, Nightcrawler, Shadowcat, and Spike fight for a world that fears and hates them.

Bình luận phim

Người dùng đang xem