Ba đứa trẻ quyết định rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.