Câu chuyện về một tình bạn không thể xảy ra giữa một con gấu, Ernest và một con chuột non tên Celestine.