Việc xuất bản một từ điển mới có tựa đề The Great Passage đang diễn ra. Mitsuya Majime, ban đầu từ bộ phận bán hàng của nhà xuất bản Genbu Shobo, đã được tuyển dụng bởi Kouhei Araki, một biên tập viên kỳ cựu của bộ phận từ điển, người sắp nghỉ hưu. Bộ phận từ điển được biết đến trong nội bộ là "con côn trùng ăn tiền", nhưng Mitsuya sử dụng sự kiên trì và gắn bó với từ ngữ của mình để trở thành một biên tập viên tuyệt vời. Mitsuya, người có kỹ năng xã hội kém, thấy mình đang làm việc với một người đàn ông khác tên Masashi Nishioka, người có khả năng thể hiện bản thân tốt hơn.