Sống sót sau các nhiệm vụ Gantz giao phó, Kei và Kato cố gắng đưa cuộc sống kỳ quái về quỹ đạo cũ. Nhưng chẳng mấy chốc, họ đã được đưa về căn phòng đầy người chơi mới.