Trong một xã hội không tưởng được tạo ra vào cuối chiến tranh thế giới thứ ba, một nữ chiến binh bị bắt khỏi vùng đất cằn cỗi bắt đầu nhìn thấy những vết nứt trên mặt tiền mới này. Và cộng đồng này đã lên kế hoạch gì cho phần còn lại của nhân loại?