Seigi Nakata, một sinh viên đại học, đã giúp Richard, một thợ kim hoàn người nước ngoài. Sau đó, cậu yêu cầu Richard giám định chiếc nhẫn của bà, và qua việc giám định, cậu hiểu được quá khứ và tình cảm của bà tôi. Nhờ đó, Seigi bắt đầu công việc bán thời gian tại cửa hàng trang sức của Richard, và mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi từng chút một. Tuy nhiên, mỗi người đều có một bí mật không thể tiết lộ.