Takashi Natsume, một cậu bé có khả năng nhìn thấy yêu quái từ khi còn nhỏ. Cậu thừa kế cuốn "hữu nhân sổ", chính là bằng chứng mà người bà Reiko của cậu đã viết tên của các yêu quái để làm thuộc hạ, cậu đã cùng với người bảo hộ tự xưng, Nyanko-sensei, trải qua nhiều ngày đi trả lại tên cho những yêu quái . Ở nơi cuối cùng điều quan trọng Natsume đạt được là lặp lại các cuộc gặp gỡ và chia tay với yêu quái và cảm thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc với bạn bè...