Phần tiếp theo của Justice League Dark (2017) liên quan đến các vị thần mới của Jack Kirby.