15 đứa trẻ trốn thoát khỏi Field House đang hướng đến ngày mai, chúng đi theo sự chỉ dẫn từ thông điệp của" Minerva" và một cây bút do Norman để lại. Những đứa trẻ có thể chọn đi đón "gia đình" mà chúng để lại trong ngôi nhà.