Rintaro lập dị rơi vào trầm cảm sau khi không cứu được Kurisu, nhưng sau đó, một nhà thần kinh học cho anh cơ hội tương tác với một bản sao trí tuệ nhân tạo.