Joro, một học sinh trung học, cậu đã rất đau khổ khi biết người mà cả sempai và bạn thời ấu thơ thích lại chính là bạn của mình. Và người tiến tới gần Joro lại chính là tên khốn mà cậu ghét nhất. “Tôi chỉ yêu một mình cậu thôi!” Một bộ phim hài tuổi trẻ học đường sôi nổi bắt đầu từ đây!