Một anh chàng buộc phải tham gia trò chơi sinh tử, trong đó người chơi được trang bị nhật ký có thể dự đoán tương lai và cạnh tranh để trở thành vị thần thời không.