Kể về "Câu chuyện dũng cảm" chưa kể của Boki, Kage và những người bạn xung quanh họ