Nỗi kinh hoàng đang đón đợi họ ngoài đảo xa, nơi bắt nguồn của mầm mống Zombie quái ác.