Naruto và Sakura bị bắt trong một thế giới song song của Madara, có ý định ăn cắp chín đuôi từ Naruto.