Mười sáu năm đã trôi qua kể từ lúc Bộ luật đạo đức kỷ luật xã hội trong nuôi dạy con cái lành mạnh nghiêm cấm việc sử dụng ngôn ngữ thô tục tại Nhật Bản. Okuma Tanukichi đã thi tuyển vào ngôi trường có bậc đạo đức dẫn đầu cả nước và sau đó bị buộc phải tham gia vào tổ chức khủng bố thô tục SOX, bởi chính người sáng lập ra nó Kajo Ayame. Bị Ayame đe doạ, Tanukichi phải thực hiện những hành vi khủng bố thô tục chống lại vị Hội trưởng Hội Học sinh tài năng xinh đẹp mà cậu hằng mến mộ, Anna Nishikinomiya.