Tóm tắt phần trước, phần 1 của phim hoạt hình truyền hình phát sóng từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2014