Một trận chiến hỗn loạn xảy ra giữa Jerry Mouse, người đã cất cánh ẩn náu trong Royal Gate Hotel và Tom Cat, người được thuê để đẩy anh ta đi trước ngày một đám cưới lớn đến.