True và Bartleby đến phía bên kia của Cầu Vồng Bất Tận để đưa La Cà - nhà thám hiểm quả cảm, cũng là bạn thân của Đức Vua Cầu Vồng - về nhà!