Ở Enoshima, Yuki là một học sinh trung học chưa bao giờ giỏi kết bạn thực sự do kỹ năng giao tiếp kém bất thường của mình. Haru là người ngoài hành tinh tự phong quyết định dạy Yuki câu cá. Natsuki là một người địa phương sinh ra và lớn lên cáu kỉnh. Akira là người Ấn Độ bí ẩn quan sát tất cả họ từ xa. Bốn người này gặp nhau, câu cá và tìm kiếm những cuộc phiêu lưu lớn trên hòn đảo nhỏ của họ.