Vỏ bọc ma: SAC_2045 Chiến tranh trường kỳ

Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War (2021)

Nội dung phim

Năm 2045, Kusanagi Motoko và Đội 9 trở lại để chiến đấu với một mối đe dọa mới nguy hiểm. Đây là bản cắt từ mùa đầu tiên của “SAC_2045”, có độ dài ngang phim điện ảnh.

Bình luận phim

Người dùng đang xem