Scooby-Doo và băng đảng Mystery, Inc. bước vào thế kỷ 21, với những bí ẩn mới cần giải đáp.