Asagayamino - học sinh năm 1 cấp 3 - người hoàn toàn không có hứng thú với anime được người bạn cùng lớp Arisu rủ rê tham gia club nghiên cứu về anime. Tại đây, cậu gặp những người bạn với nhiều màu sắc cá tính và Asagayamino cũng yêu thích anime từng chút một. Là một bộ anime mang cảm giác mới khi những người đó nói chuyện say sưa về anime, hoạt động tích cực trong clb nghiên cứu anime.