Có mối đe dọa mới đối với khả năng được mọi người yêu thích của các em bé: người già. Nhưng một loại huyết thanh "không mùi" có thể mang lại lợi thế cho Tập Đoàn Em Bé.